Αποτελέσματα Πρώτης Περιόδου Μάρτιος 2013 – Ιούλιος 2014  

DCP_8454L
  • Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 37 δημοτικά σχολεία του Δήμου Αθηναίων.
  • Παρασχέθηκαν υπηρεσίες φθορίωσης και οδοντιατρικής εκτίμησης σε 4.888 παιδιά.
  • Εντοπίστηκαν 10.908 προβληματικά δόντια σε σύνολο 2.675 περιστατικών που χρήζουν περεταίρω οδοντιατρικής θεραπείας καθώς και 1.063 περιστατικά που χρήζουν ορθοδοντικής παρέμβασης.
  • Πραγματοποιήθηκαν 685 επισκέψεις παιδιών στο οδοντιατρείο των Γιατρών του Κόσμου και του Δήμου Αθηναίων, παιδιών που έχρηζαν ειδικής οδοντιατρικής θεραπείας.
  • Στις αρχές της νέας σχολικής χρονιάς 2014-2015 αναμένεται και η έναρξη των ορθοδοντικών παρεμβάσεων σε 1.500 περιστατικά.

Comments are closed.