Η απόκτηση της θετικής συνήθειας στη φροντίδα των δοντιών

DCP_8399L

Στόχος της αγωγής στοματικής υγείας είναι η διαμόρφωση ή και η τροποποίηση προτύπων συμπεριφοράς που οδηγούν στη βελτίωση του επιπέδου στοματικής
υγείας. Στοχεύει, δηλαδή, στη σωστή διαμόρφωση των συνηθειών των ατόμων που καθορίζουν και επηρεάζουν τη στοματική τους υγεία. Μέσα στα πλαίσια αυτά,
προωθείται διεθνώς η έννοια της αυτo-φροντίδας που σημαίνει ενεργό συμμετοχή των ατόμων για τη βελτίωση της στοματικής τους υγείας.

Για τη φροντίδα των δοντιών και γενικότερα της υγείας ενός ατόμου θεωρείται ότι υπάρχουν τα ακόλουθα πέντε στάδια από τη γνώση του αντικειμένου μέχρι την απόκτηση της θετικής συνήθειας.

1. Ενημέρωση: Στο στάδιο αυτό το άτομο αναγνωρίζει τι πρέπει να πράξει για την πρόληψη της νόσου, αλλά η γνώση αυτή δεν εξασφαλίζει τη δράση.
2. Ενδιαφέρον: Στο στάδιο αυτό το άτομο δείχνει κάποιο ενδιαφέρον για δράση.
3. Συμμετοχή: Παρατηρείται ενδιαφέρον και υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για δράση.
4. Δράση: Γίνεται προσπάθεια εφαρμογής των προληπτικών μέτρων.
5. Συνήθεια: Τακτική δράση για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Comments are closed.