Μια μέρα της Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας σε σχολείο της Αθήνας

DCP_7758L

Το σχολείο και η συγκεκριμένη ημερομηνία που θα εξετασθεί καθορίζεται σύμφωνα  με συγκεκριμένο πρόγραμμα, περίπου δύο μήνες πριν την επίσκεψη. Ο διευθυντής και οι δάσκαλοι ενημερώνονται, ώστε να προσαρμόσουν κατάλληλα το πρόγραμμά τους τη συγκεκριμένη ημέρα. Στο σχολείο έχουν αποσταλεί, μία εβδομάδα πριν την επίσκεψη, ενημερωτικά φυλλάδια που περιγράφουν τον σκοπό και τους στόχους του έργου για να δοθούν στους μαθητές και τους γονείς, οι οποίοι δίνουν εγγράφως την άδειά τους για να συμμετάσχει το παιδί τους στην ιατρική διαδικασία.

Η ιατρική διαδικασία περιλαμβάνει:

  • Εξέταση και ενημέρωση του κάθε παιδιού για την κατάσταση της στοματικής του υγείας.
  • Φθορίωση στην ειδικά διαμορφωμένη κινητή μονάδα των Γιατρών του Κόσμου.
  • Οδοντιατρική περίθαλψη σε συγκεκριμένο αριθμό παιδιών κατόπιν επιλογής τους με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Οι εθελοντές οδοντίατροι που έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία στην επίσκεψη στο σχολείο (2 ή 3 στον αριθμό) συναντιούνται στις 7.30 π.μ. το πρωί της ίδιας μέρας στα κεντρικά γραφεία των Γιατρών του Κόσμου. Τους εθελοντές συνοδεύει σε κάθε επίσκεψη ο οδηγός της Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας, ο οποίος, σε συνεργασία με τους εθελοντές οδοντίατρους, έχει φροντίσει να είναι σε άρτια κατάσταση ο εξοπλισμός της μονάδας. Η κινητή μονάδα φτάνει στο σχολείο με την έναρξη των μαθημάτων περίπου στις 8.15 π.μ. Η κάθε τάξη ξεχωριστά, καλείται να προσέλθει στην κινητή μονάδα, μαζί με το δάσκαλο ή τη δασκάλα της τάξης, ξεκινώντας συνήθως από τη μικρότερη τάξη.

Τα παιδιά επιβιβάζονται ένα-ένα και με προσοχή στη Μονάδα, δίνοντας το χαρτί συναίνεσης των γονιών του σε έναν από τους οδοντιάτρους. Ο υπεύθυνος οδοντίατρος αναλαμβάνει την εξέταση της στοματικής κοιλότητας του παιδιού με εξεταστικό οδοντιατρικό σετ εργαλείων (κάτοπτρο, ανιχνευτήρας, βαμβακολαβίδα), καθώς και εξεταστικά γάντια μιας χρήσης. Στη συνέχεια καταγράφονται σε ειδικό έντυπο, όλα τα κλινικά ευρήματα που προκύπτουν, (τερηδόνα, εξαγωγή, ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας κτλ.). Στη συνέχεια πραγματοποιείται φθορίωση με χρήση φθοριούχου γέλης τοποθετημένης σε πλαστικό δισκάριο μιας χρήσης. Δίνονται οδηγίες στα παιδιά να μην ξεπλύνουν το στόμα τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 30 λεπτών.

Αμέσως μετά την οδοντιατρική διαδικασία, και εφόσον έχει τελειώσει όλη η τάξη, τα παιδιά προσέρχονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σχολείου, όπου η ομάδα των οδοντιάτρων με τη χρήση προβολέα, παρουσιάζουν στην κάθε τάξη ξεχωριστά, ειδικά διαμορφωμένο βίντεο για παιδιά δημοτικού με αναλυτικές οδηγίες στοματικής υγιεινής.  Οι εθελοντές οδοντίατροι απαντούν σε τυχόν απορίες των παιδιών και ευχαριστούν τα παιδιά για τη συνεργασία τους. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη οι οδοντίατροι δίνουν ξεχωριστά στο κάθε παιδί ενημερωτικά φυλλάδια για τη στοματική του υγεία. Παράλληλα δίνονται στους δασκάλους ενημερωτικά έντυπα για να τα προωθήσουν στους γονείς των παιδιών στα οποία αναγράφονται τα όποια οδοντιατρικά προβλήματα παρατηρήθηκαν κατά την εξέταση των παιδιών τους. Η κοινωνική υπηρεσία των Γιατρών του Κόσμου, στην οποία συμμετέχουν κοινωνικοί λειτουργοί και οδοντίατροι, κρίνουν στη συνέχεια -βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων- ποια παιδιά θα τύχουν περαιτέρω οδοντιατρικής περίθαλψης τόσο στο οδοντιατρείο των Γιατρών του Κόσμου, όσο και στο αντίστοιχο του Δήμου Αθηναίων.

Comments are closed.