Οι στόχοι του Προγράμματος

DCP_8354L
  • Η βελτίωση της στοματικής υγείας των μαθητών/ μαθητριών μέσα από την θεραπευτική αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων της οδοντοφυΐας
  • Η αντιμετώπιση τυχόν ορθοδοντικών προβλημάτων των μαθητών/ μαθητριών στην κατεύθυνση διατήρησης χώρου στα οδοντικά τόξα σε περιπτώσεις πρόωρης απώλειας νεογιλών δοντιών.
  • Η ευαισθητοποίηση των μαθητών ώστε να αλλάξουν συνήθειες στοματικής υγιεινής.
  • Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των γονέων ώστε να γίνουν συμμέτοχοι στην αλλαγή στάσης των μαθητών/ μαθητριών.
  • Η βελτίωση της γενικής υγείας των μαθητών/ μαθητριών μέσα από τη βελτίωση της στοματικής υγείας.
  • Η δημοσιοποίηση της δυνατότητας παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Comments are closed.