Οι 12 αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη στοματική υγεία στην αυγή του 21ου αιώνα

POY

1. Η στοματική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γενικής υγείας και της
ποιότητας της ζωής.
2. Η κατάσταση της στοματικής υγείας θα μπορούσε να βελτιωθεί και να
διατηρηθεί με πιο οικονομικό τρόπο και ταυτοχρόνως να υπάρχει ποιότητα και
πρόσβαση.
3. Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι η πρόληψη είναι προτιμότερη της θεραπείας.
4. Τα άτομα θα πρέπει να πράττουν όσα μπορούν περισσότερο για τον εαυτό τους,
ώστε να αποκτούν και να διατηρούν τη στοματική τους υγεία.
5. Η τερηδόνα, η ουλίτιδα και τα περισσότερα νοσήματα του περιοδοντίου μπορεί
να προλαμβάνονται και να ελέγχονται.
6. Τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζει η κάθε κοινότητα θα πρέπει να
υποστηρίζουν την ατομική και προσωπική φροντίδα
7. Η στοματική υγεία θα πρέπει να παρέχεται μέσα στα πλαίσια ενοποιημένων
προγραμμάτων φροντίδων της γενικής υγείας.
8. Οι φορείς παροχής οδοντιατρικής φροντίδας θα πρέπει να προετοιμάζονται και
να έχουν το κίνητρο να αξιολογούν την γενική υγεία και να συμμετέχουν στην
παροχή φροντίδων γενικής υγείας.
9. Ο αριθμός, η κατανομή και το είδος του οδοντιατρικού δυναμικού θα πρέπει να
προγραμματίζονται ανάλογα με τις ανάγκες, την ποιότητα, το κόστος και την
πρόσβαση που θεωρούνται αναγκαία για να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο
στοματικής υγείας.
10. Ο σχεδιασμός, η παροχή φροντίδων και τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα
πρέπει να είναι τα κατάλληλα για τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνονται.
11. Η έρευνα, η αξιολόγηση και η εκπαίδευση αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες
για την συνεχή προαγωγή της στοματικής υγείας.
12. Η εκπαίδευση πρέπει να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής
ζωής των οδοντιάτρων.

Comments are closed.