ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία
Πρωτοβουλία Αδαμαντιάδα
Σαπφούς 12, 10553 Αθήνα
Τ. 210 3213150
F. 210 3213850

info@mdmgreece.gr

www.mdmgreece.gr