Η φροντίδα που παρέχει το πρόγραμμα

H_frodida

Τα νοσήματα του στόματος, τα οποία κυρίως πλήττουν τον παιδικό πληθυσμό, αποτελούν σοβαρά ζητήματα Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, τα τελευταία είκοσι έτη, έχει παρατηρηθεί σαφής βελτίωση των δεικτών της κατάστασης της στοματικής υγείας του παιδικού πληθυσμού. Όμως, παρά τη βελτίωση που παρατηρείται, η Ελλάδα υπολείπεται σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα των ανισοτήτων, το οποίο καταγράφεται τόσο στο επίπεδο της κατανομής των νοσημάτων του στόματος, όσο και στο επίπεδο των αναγκών οδοντιατρικής περίθαλψης καθώς και στον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται αυτές από το σύστημα υγείας. Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, οι ανισότητες αυτές, τείνουν να διευρυνθούν με έμφαση μάλιστα στις αστικές περιοχές και ιδιαίτερα την περιοχή της πρωτεύουσας, όπου η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και η αύξηση της ανεργίας, επιβάλλουν τη βίαιη προσαρμογή της καθημερινότητας των κατοίκων.

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας αποτελούν την κατ’ εξοχήν πληθυσμιακή ομάδα προτεραιότητας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι’ αυτόν το μαθητικό πληθυσμό απαιτούνται παρεμβάσεις που αφορούν τόσο την πρωτογενή πρόληψη των στοματικών νοσημάτων, όσο και τη δευτερογενή (έγκαιρη διάγνωση) και κάλυψη θεραπευτικών οδοντιατρικών αναγκών. Η Αγωγή Υγείας (πρωτογενής πρόληψη) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σχολείο, το μαθητή, τον εκπαιδευτικό, τους γονείς και την κοινωνία. Η εφαρμογή του προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας έχει στόχο να συμβάλλει μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών, με σκοπό την ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοεκτίμησης και της ικανότητας του μαθητή για την υιοθέτηση υγειών στάσεων και συμπεριφορών που αφορούν τη στοματική τους υγεία.

Με την πρωτοβουλία ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ οι Γιατροί του Κόσμου στοχεύουν να αναδείξουν τη σπουδαιότητα της προληπτικής οδοντιατρικής προστασίας και να δραστηριοποιηθούν για την εφαρμογή της, μέσω μιας πλήρους εξοπλισμένης κινητής παιδοοδοντιατρικής μονάδας η οποία επισκέπτεται σχολεία της Αθήνας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα να παραπεμφθούν και να εξυπηρετηθούν τα παιδιά των οικογενειών που αδυνατούν να στηρίξουν οικονομικά τη βασική περίθαλψη. Η παραπομπή για τις δυσκολότερες οδοντιατρικές περιπτώσεις πραγματοποιείται στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου στο κέντρο της Αθήνας και σε Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων.

 

Comments are closed.