ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Το Πρόγραμμα

Η ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ είναι ένα πρόγραμμα των Γιατρών του Κόσμου που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών σε παιδιά της Αθήνας. Το πρόγραμμα, μέσω των 50 εθελοντών οδοντιάτρων που το στελεχώνουν και μιας άρτιας σε εξοπλισμό κινητής οδοντιατρικής μονάδας, περιλαμβάνει εκστρατεία ευαισθητοποίησης σε 60 δημοτικά σχολεία του Δήμου Αθηναίων και πρωτογενή έλεγχο της στοματικής υγείας των παιδιών. Οι εθελοντές, οδοντίατροι που στελεχώνουν την κινητή μονάδα, ελέγχουν τα στόματα των παιδιών πραγματοποιούν φθοριώσεις σε 7.500 παιδιά και μετέπειτα στο πολυιατρείο των Γιατρών του Κόσμου προβαίνουν στην περεταίρω παρέμβαση οδοντιατρικής θεραπείας σε 7.000 περιπτώσεις και ορθοδοντικής παρέμβασης σε 1.500 περιπτώσεις. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα να παραπεμφθούν και να εξυπηρετηθούν τα παιδιά των οικογενειών που αδυνατούν να στηρίξουν οικονομικά οδοντιατρική περίθαλψη. Η παραπομπή για τις περαιτέρω οδοντιατρικές εργασίες και τις δυσκολότερες οδοντιατρικές περιπτώσεις πραγματοποιείται στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου στο κέντρο της Αθήνας και στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων.

Η καινοτομία της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ είναι η θεραπευτική αποκατάσταση που προσφέρεται στα παιδιά. Μέχρι τώρα, αντίστοιχα προγράμματα είχαν τη δυνατότητα να παρέχουν μόνο εξέταση και καταγραφή των προβλημάτων στοματικής υγείας.

Η «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ – Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών», έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Στηρίζεται στην πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Η πρωτοβουλία «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ» φιλοδοξεί να λάβει θεσμικό επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα με την προσέλκυση χορηγών και τη σταδιακή ενεργοποίηση περισσότερων μελών της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης της σχολικής και επιστημονικής κοινότητας σε όλη τη χώρα.